Zapamiętaj!

 

Od 16 kwietnia 2020 do odwołania obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Reasumując, maseczkę (bądź maskę, przyłbicę, czy też część odzieży) z pewnością należy nosić, gdy:

 

  • jedziemy samochodem z co najmniej jedną osobą, która  ani z nami wspólnie nie zamieszkuje, ani nie gospodaruje

 

  • znajdujemy się w jednym ze środków transportu zbiorowego (tj. środki transportu wykorzystywane w transporcie kolejowym lub drogowym, w przewozie o charakterze użyteczności publicznej wynikające z przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym)


Nie musimy zasłaniać twarzy i ust kiedy jedziemy pojazdem samochodowym samodzielnie (bez pasażerów) lub nie jedziemy sami, ale wszyscy pasażerowie z nami wspólnie mieszkają lub wspólnie gospodarują, a pojazd jest przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

Uwaga!

W samochodach testowych  czy pojazdach wynajmowanych oczekujemy jednak zakładania maseczek za każdym razem - nawet przy jednoosobowych przejazdach. Profesjonalne podejście to również troska o zdrowie kolejnych użytkowników tychże pojazdów. Dziękujemy!

 

PS.

Dla pełnej jasności - w trakcie policyjnej kontroli drogowej zobowiązani jesteśmy do odkrycia ust i nosa w celu identyfikacji i ustalenia tożsamości.

Wróć

Wróć

Business Process Management

Business Process Outsourcing